General Information

Team:

taWeb

Close date:

Thursday, 30 June 2022

Working pattern:

Full time

Contract Type:

Individual Contractor

Location:

Warsaw

Department:

25 - Development

Description & Requirements:

Jakie będą Twoje zadania?


 • Formułowanie propozycji rozwiązań dla postawionych wymagań, optymalizacja i dostosowanie koncepcji do wzorców i standardów obowiązujących dla danego produktu ;
 • Implementacja zaprojektowanych i uzgodnionych zmian w naszych systemach;
 • Współpraca z zespołem Analityków;
 • Współpraca z zespołami kontroli jakości;
 • Współpraca z zespołami wsparcia.

Czego od Ciebie oczekujemy?


 • Doświadczenie w pracy z technologiami .NET Framework 4.7+/Core i Microsoft SQL Server;
 • Praktyczna znajomość dowolnych z poniższych:
  • Web API / Web Services
  • ASP.NET MVC, HTML5/CSS3, KendoUI
  • Windows Services / MSMQ
  • Azure/AWS
  • Sass/LESS
 • Znajomość obiektowych wzorców projektowych;
 • Znajomość dowolnych metodyk tworzenia oprogramowania;
 • Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych;
 • Dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego.

Jeśli dołączysz do naszego zespołu gwarantujemy Ci:


 • Pracę w bardzo mocnym zespole inżynierskim i możliwość ciągłego uczenia się;
 • Nowoczesne środowisko pracy – TDD, DevOps, CI/CD, itp…;
 • Międzynarodowe środowisko pracy – my naprawdę pracujemy po angielsku!
 • Prywatną opiekę medyczną ze stomatologią oraz kartę Multisport.